Tag: lưu lượng bơm là gì

Một số lưu ý khi chọn lựa máy bơm nước

Lưu lượng bơm: Là lượng nước mà máy bơm vận chuyển trong một đơn vị thời gian: tính bằng m3/giờ hoặc lít/phút v.v... Trong máy thường ghi là Qmax, đó là lưu lượng tối đa, vì lưu lượng..  Việc hiểu biết thêm về máy bơm nước dùng sử dụng trong gia đình sẽ giúp cho người ...